PADI Rescue Diver

De PADI Rescue Diver cursus is een belangrijke stap als het gaat om het uitbreiden van de kennis en ervaring van een duiker. Rescue Divers leren niet alleen om naar zichzelf te kijken, maar om na te denken over de veiligheid en het welzijn van andere duikers. Op het niveau van Rescue Diver ben je er aan toe om te leren hoe je omgaat met meer ingewikkelde noodgevallen die bij het duiken kunnen optreden en hoe je technieken kunt toepassen waarmee je direct kunt ingrijpen om anderen in geval van nood te kunnen helpen. Hoewel de aard en de context waarin reddingstraining gegeven wordt ernstig zijn, is de cursus een plezierige uitdaging die het zelfvertrouwen van de duiker vergroot.

Tijdens de PADI Rescue Diver cursus leer je alle technieken die nodig zijn om duikers in moeilijkheden te helpen, en je leert problemen voorkomen. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkdeel.

De cursus wordt gegeven in 4 theorielessen aan de hand van de PADI Rescue Diver Manual en DVD. We gaan in op de mogelijke problemen bij duiken, het herkennen en de preventie van problemen en EHBO bij duikongevallen. De theorie wordt afgesloten met een examen.

Het praktijkgedeelte bestaat uit 10 reddingsvaardigheden. We houden ons niet alleen onder water maar ook aan de oppervlakte bezig met: duikers in paniek, zoekacties naar vermiste duikers, vermoeide en bewusteloze duikers. Alle technieken worden stap voor stap uitgelegd en opgebouwd, waarbij we gebruik maken van rollenspelen. We sluiten af met 2 scenario’s voor duikongevallen in het buitenwater waar de cursusgroep zelfstandig een vermiste duiker moet opsporen, bovenhalen en op het droge krijgen. Door het afwisselend redder en ‘slachtoffer’ zijn is het een intensieve opleiding maar ook, volgens vrijwel alle Rescue Divers, één van de leukste duikopleidingen die ze hebben gedaan.

Vereisten:

  • PADI Advanced Open Water Diver-brevet of gelijkwaardig Brevet.
  • Om deel te kunnen nemen aan de PADI Rescue Diver-cursus, moet de duiker in opleiding in de afgelopen twee jaar (24 maanden) met succes een cursus hebben afgerond in reanimatie en primaire eerste hulp voordat wordt begonnen met de tweede theoriesessie en reddingstrainingssessie. De deelnemer moet ‘gewone’ eerste hulp (secondaire zorg) afgerond hebben voordat hij gebrevetteerd kan worden als PADI Rescue Diver

Deelname vereisten:

  • Minimale leeftijd: 12 jaar
  • Medische geschiktheid voor de duiksport
  • Inclusief: Studie materiaal, Brevet kosten en Materiaal huur
  • Exclusief: Pasfoto’s en vervoerskosten.

Jouw volgende Avontuur is:

Je wilt misschien zo gauw mogelijk je Master scuba diver-brevet titel halen.